آرشیو مجلات

سخن مدیر مسئول 1397/08/02

article img

تجارت پویا داشته باشید!
این یک شعار نیست . دستورالعملی است که از مبدا تا مقصد کسب و کار شما را دربر میگیرد.
به مقالات ، گزارشات ، دانستنی های حقوقی ، اجتماعی و هر آنچه که " تجارت پویا " با شما در میان میگذارد ، توجه کنید !
و پس از توجه ، آنها را بیاموزید .
و پس از آموختن در تجارت خود ، پیاده سازید.

این راز ساده ی ما در گوش تنها شمایی است که میخواهید ، تجارت خود را در چارچوب علم ، عمل ، قانون و تجربه ، قاب بگیرید و این قاب زیبا را ، به عنوان دسترنج ارزشمندتان بر دیوار زندگی خود بیاویزید.
"تجارت پویا " میتواند کسب و کار شما را به پویندگان تجارت ، معرفی کند و پل ارتباطی شما باشد تا یکدیگر را بیابید ، همکاری کنید و دست در دست یکدیگر ، قله های پیروزی را فتح نمایید.
فصلنامه " تجارت پویا " فصل پنجمی است که در بهار و تابستان و پاییز و زمستان ، در صفحه شیشه ای خانه مجازی شما نقش می بندد . هرآنکس که به قلم و قدم در این نشریه الکترونیکی ، همکاری و همراهی می کند ، دغدغه اش آگاهی سازی و علم آموزی است.
سعی بر این است که در هر شماره ی فصلنامه ، یکی از موضوعات مبتلابه  جامعه ، از زیرشاخه های تجارت ، مطرح شود. موضوع مطروحه ، در تمام ابعاد حقوقی ، علمی ، اجتماعی ، بین الملل و دیگر جهات متنوع آن ، دارای مقالات ، مصاحبه ها ، ویدئو ، اخبار و ... خواهد بود که علاقمندان و فعالان تجاری به قطع و یقین میتوانند از آن بهره مند شوند و از تک تک مطالب ، استفاده ی بهینه ببرند.

من ، سید محمد مهدی گرجی نیا ، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق اقتصادی ، پذیرای شما ، در فصلنامه ی " تجارت پویا " هستم. امید که حاصل کار گروه متخصص ، اهل فضل و مجرب ما ، راهگشای کسب و کار شما قرار گیرد.
شما عزیزان میتوانید ، مقالات ، پایان نامه ها و تحقیقات خود را به دبیرخانه ی مجله ، ارسال کنید ، تا در شماره ای که مرتبط به موضوع باشد ، با نام خود شما منتشر شود.
ضمن اینکه از صاحبان کسب و کارهای بزرگ و کوچک نیز دعوت به عمل می آید تا با بهره مندی از بردهای تبلیغاتی " تجارت پویا "  ، با تاجران ، صاحبان صنایع ، دولتمردان و مسئولین ، اعضای اتاق های بازرگانی و ... مرتبط و معرفی شوند.

   گفت پیغمبر به آواز بلند        با توکل، زانوی اشتر ببند

   رمز «الکاسب حبیب اللّه » شنو       از توکل، در سبب کاهل مشو    

ثبت نظر

wwqtthba

20