آرشیو مجلات

article img
1398/03/01
قوانین داوری تجاری بین الملل

توسل به داوری در ابعاد بین المللی، اولین بار در کنفرانس های لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ میلادی، به عنوان یکی از روش های پیشگیری از اعمال قدرت مطرح شد. به این ترتیب داوری در تجارت بین المللی در دهه های اخیر جایگاه خاصی یافته است.

article img
1398/03/01
فرآیند داوري الکترونیکی

اصل استقلال طرفین که به عنوان یک اصل کلّی مورد پـذیرش قـرار گرفتـه اسـت، نقش مهمی را در تعیین اجراي فرآیند داوري بازي میکند. علاوه بر این اصل، طـرفین هر زمان که بخواهند حق تغییر قواعد آیین دادرسـی را دارنـد. بنـد 1 مـاده 19 قـانون داوري تجاري بین المللی ایران مقرّر میدارد :

article img
1398/03/01
داوری تجاری بین المللی

دقیقا معلوم نیست که داوری از چه زمانی شکل گرفته، اما آنچه مسلم است، سابقه ی آن از دادرسی بیشتر می باشد. قبل از اینکه انسان پی ببرد که برای حل و فصل اختلافات خود نیاز به یک تشکیلات قضایی دارد، داوری وسیله ای برای حمل و فصل اختلافات بوده است. ایجاد تشکیلات عریض و طویل قضایی باعث نشده که داوری از بین برود و این روش حل و فصل اختلاف در کنار دادرسی به حیات خود ادامه داده است.

article img
1398/03/01
آثار حقوقی الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO)

سازمان تجارت جهانی (World Trade Organization)، در سال ۱۹۹۵ تشکیل و جایگزین موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت یا همان– گات - (GATT) گردید. از مسئولیت های اصلی این مرجع، تنظیم قوانین جهانی تجارت و حل و فصل اختلافات ناشی از آن در بین اعضا، در غالب یک سازمان بین‌المللی، است.

article img
1397/11/01
قرارداد فرانشیز بین المللی

وسعت یافتن تجارت در دنیای امروز ، نیازمند شیوه های گوناگون و مفید فایده ای است که همراه با ویژگی های علمی و تجربی باشد. از کارآمدترین این شیوه ها ، قراردادهای بین المللی فرانشیز است . درواقع این نوآوری در زمینه ی تجارت کالا یا خدمات ، امروزه تا حد زیادی رو به تکامل نهاده و پاسخگوی نیازهای تجاری این عصر در حدود امکانات و موضوعاتی که به آن تعلق یافته ، میشود.

article img
1397/10/30
جبران خسارت در نقض قراردادهای بین المللی

توسعه کشورها ، لاجرم ، گسترش تجارت بین الملل را نیز به همراه خواهد داشت و در جهان تجارت بین الملل که بستر مناسب رشد قراردادهای بین المللی تجاری است ، وجود نظام حقوقی کارآمد و همه جانبه ، امری غیرقابل اجتناب است. نظامی که طرفین قرارداد ضمن پذیرش اصولش ، برای دریافت حقوق خود بدان متوسل شوند.

article img
1397/10/30
قراردادهای تجاری بین‌المللی

امروزه ارتباطات تجاری ، که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی از اقصی نقاط جهان و در ابعاد بین المللی ، انجام میگیرد ، پیوسته در حال گسترش و توسعه است. بدیهی است که قوی ترین ابزار ارتباطات تجاری مذکور نیز ، قراردادها و معاهدات تجاری است که حدود و ثغور یک عقد را مشخص میکند و هرچه یک پارچه و همه جانبه تر تهیه و تدوین شود بیشتر ضامن یک معامله ی بین المللی موفق خواهد بود. این اهمیت به حدی است که میتوان گفت تجارت بدون توجه به قراردادها ، امری بی فایده و بی ثبات خواهد شد. در واقع عدم رعایت مفاد مندرج و الزامی قرارداد یا حتی تنظیم خارج از اصول آن ، قرارداد را در شرایط عمل به تعهدات یا درصورت نقض از جانب یکی از طرفین ، از لحاظ جبران خسارت ، حق فسخ یا ارجاع به داوری ، متزلزل میکند.