درباره سایت

سایت پیش روی شما ، نسخه الکترونیکی فصلنامه تجارت پویا است که در موضوعات مختلف تجاری در هر شماره ، مطلب ارائه می دهد . در این سایت ، تازه ترین مطالب تجاری از نگاه های متفاوت ، با ده ها مقاله ، ویدئوهای آموزشی ، مصاحبه و مطالب گوناگون دیگر به صورت طبقه بندی ارائه می شود.

لازم به ذکر است که مطالب ، همگی معتبر و تهیه شده در واحدهای تخصصی حقوقی ، تجاری ، اجتماعی و بین الملل و ... است و با نگاهی دقیق بر وجوه مختلف موضوع هر شماره ، ارائه مطلب صورت می گیرد.

در بخش اسلاید : تصاویر همراه با برخی عناوین اصلی موجود در شماره ی پیش رو ، گذاشته میشود.

شناسنامه مجله : معرفی کلیه همکارانی است که به صورت ثابت به تهیه مطلب در تجارت پویا مشغول هستند. برای اعتماد سازی و ارائه ی فعالیت های قانونی نشریه ، در این بخش شابا الکترونیکی ، نیز قرار داده می شود.

در بخش سخن مدیر مسئول : می توانید با اهداف و دغدغه های ، جناب وکیل " سید محمد مهدی گرجی نیا " و توصیه های ایشان آشنا شوید .

در بخش از چشم قانون : بیش از ده عنوان حقوقی در موضوع هر شماره ، طبق جدیدترین قوانین و دستور العمل های حقوقی به مخاطبین در تجارت پویا ارائه می شود که مطالعه ی آنها می تواند شما را با وجوه تازه و کمتر شنیده شده قانونی هر موضوع در ابعاد داخلی و بین المللی آشنا و مطلع سازد.

در مصاحبه : گفت و گوهای ویژه ای تهیه می شود با اهالی فن ، مسئول و متخصصین که علاوه برداشتن رتبه و درجه ی علمی ، دارای تجارب مفید و راهگشا نیز هستند.

بنر اصلی : مختص صاحبان کسب و کار و تجاری است که میخواهند تجارت خود را به دیگران معرفی کنند و تبلیغات مفید و موثری را پیش بگیرند .

مقالات : مطالب تخصصی تهیه شده کار گروه های ویژه و یا ارسال شده توسط هیئت علمی دانشگاه ها ، اساتید و دانشجویان ، در این بخش ارائه می گردد.

در بخش گوناگون : مطالب در گروه های مختلف اما همگی مرتبط با موضوع نشریه ، در قالب مطالب اجتماعی ، انگیزشی ، دانستنی و ... پرداخته و منتشر می شوند .

پیشخوان روزنامه ها : به صفحه اصلی روزنامه ها و نشریات مطرح کشور اختصاص دارد و در بخش معرفی کتاب سعی می شود چند عنوان از کتابهای تازه منتشر شده و یا پر فروش در موضوع مطروحه نشریه ، به مخاطبین عزیز معرفی گردد .

در بخش ویدیو ها : نیز به اشتراک گذاشتن ویدیو های تهیه شده توسط تحریریه و یا موجود در فضای مجازی که حامل مطلب مفید و موثر در امر تجارت است ، خواهیم پرداخت .

تماس با ما