درباره ما

مجله ی الکترونیکی " تجارت پویا " ، یک نشریه ی علمی – تخصصی است که البته سعی شده است تا مطالب آن برای کلیه ی اقشار جامعه ، مفید ، آموزشی و جذاب باشد و عناوین کاربردی تری را در دستور کار خود قرار دهد. به این ترتیب که بتواند با مخاطب وسیع تری ، از اساتید دانشگاه و بزرگان اقتصاد گرفته ، تا دانشجویان و جوانان ، جهت راه اندازی و موفقیت در امر کسب و کار مرتبط شود. تمام هم و غم زحمتکشان و کارگروه های فعال در نشریه ی " تجارت پویا " بر این است که بتوانند به فعالان عرصه ی اقتصاد ، ابعاد گسترده ی تجارت را معرفی کرده و در هرشماره ، به یکی از افق های پیش روی این جهان پرهیاهو ، بپردازد. از آنجا که سعی می شود در غالب عناوین مطروحه ، جنبه های حقوقی نیز مطرح شود ، مخاطبین فعال در هر نوع از تجارت ، می توانند برای حمایت از حرفه ی خود ، نکات و مسائل عنوان شده را در قراردادها و فعالیت های تجاری خویش به کار ببندد. بخصوص که در واحد حقوقی تجارت پویا ، وکلا و مشاوران آگاه و متخصص همکاری میکنند. ناگفته نماند که حتی به اصول فقهی مرتبط با موضوع نشریه ، تا حدی که خارج از حوصله ی مخاطب نباشد ، پرداخته می شود. علاوه بر این ، چون امرتجارت ، موثر در وجوه اجتماعی زندگی هر فرد و جامعه است ، مسائلی از جمله شکاف طبقاتی ، تبعیض جنسیتی ، اعتیاد ، کارآفرینی ، گسترش فقر ، تولید ثروت و ... نیز بررسی می شود تا بخشی از رسالت های اجتماعی " تجارت پویا " تا حد امکان به سرانجام برسد. در این راستا ، با کارآفرینان موفق ، زنان پیشرو در اقتصاد ، فعالان اجتماعی و ... مصاحبه انجام میگیرد . تا از این رهگذار ، راه کارهای موفقیت و غالب شدن بر مشکلات ، بطور عملی و از زبان خود این اقشار ، به دور از هرگونه شعار زدگی ، مطرح گردد. اما از آنجا که مطالب ، خشک و یکنواخت هم نباشد ، " تجارت پویا " ، تلاش میکند تا به موضوعات جذاب دیگری که در عین اهمیت و سودبخشی ، میتوانند سرگرم کننده و تازه هم باشند ، بپردازد. " تجارت پویا " ، پنجره ای است به سوی ناشناخته های تجارت . به سوی همه ی آنچه که راز رونق کسب و کار در اقصی نقاط جهان است ، تا جوانان و جویندگان ثروت و شغل ، بتوانند دست خود را به سیب های سرخ آرزوهایشان برسانند و با بالهای تلاش و علم ، از فراز مشکلات و موانع ، به پرواز در آیند.